De hardloopvereniging uit Hellevoetsluis

Voor diegenen, die onder begeleiding van een gediplomeerde trainer willen gaan hardlopen, start Pallas ’93 jaarlijks in maart/april en september/oktober met een loopgroep voor beginners. Onder leiding van enthousiaste trainers biedt Pallas’93 u de mogelijkheid om na 12 weken een 5 km testloop met succes af te leggen.

Inschrijving

De eerste vier weken is een proefperiode en betaalt u geen contributie.
Na een periode van 4 weken kunt u beslissen of u lid wilt worden van Pallas’93.
(N.B. Gedurende deze periode van 4 weken loopt u geheel op eigen risico mee tijdens de trainingen! U bent niet verzekerd bij de Ned. Atletiekunie)

Informatie

Voor informatie kunt u terecht bij Arie Voogt (0181 - 31 22 28)

Trainingstijden

De trainingstijden zijn: dinsdag- en donderdagavond van 19.00 tot 20.30 voor zowel de beginnende, gevorderde als de vergevorderde lopers (marathonlopers).
Verzamelen en vertrek vanaf sportcentrum "De Eendraght".

Kosten lidmaatschap

De jaarlijkse kosten van het lidmaatschap bij Pallas’93 bestaat uit de jaarcontributie van € 67,50 en de verplichte basislicentie van de Atletiekunie
van € 16,80 tezamen dus € 84,30. De eenmalige inschrijfkosten zijn € 12,50. De optionele, niet verplichte, wedstrijdlicentie van de Atletiekunie bedraagt € 22,70.
De jaarlijkse contributie wordt d.m.v. een automatische incasso ingehouden.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen van het lidmaatschap voor 1 november van het lopende verenigingsjaar hetzij schriftelijk of via e-mail (tussentijds opzeggen is niet mogelijk).

Het posten tijdens een wedstrijd ( 1 maal in de twee a drie jaar) is voor ieder lid verplicht en mag overgedragen worden.

Formulieren

Download aanmeldingsformulier Download aanmeldingsformulier

Slapend lid

Dit lidmaatschap kan worden aangevraagd door leden die langdurig geblesseerd zijn en vanwege medische redenen tenminste een half jaar niet meer kunnen meetrainen. Deze leden kunnen, op verzoek, de helft van de jaarcontributie gerestitueerd krijgen. Over de toelating tot dit lidmaatschap wordt door het bestuur beslist. De aanvraag wordt bij voorkeur ondersteund door een medische verklaring.

Donateur/oud-lid

Dit zijn leden die hun normale lidmaatschap hebben opgezegd maar betrokken willen blijven bij Pallas. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 25% van het reguliere lidmaatschap. Een hogere bijdrage staat vrij. Bij opzegging worden mensen uitgenodigd om op deze manier betrokken te blijven bij Pallas.

Talentengroep

Jonge talenten kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding.
Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding moet voldaan worden aan de volgende criteria:

Algemene voorwaarden:

 • Leeftijd tussen de 16 en 24 jaar
 • Minimaal 1 à 2 jaar lid van Pallas’93
 • Moet gedreven en enthousiast zijn
 • Moet het trainingsprogramma volgen
 • Loopt wedstrijden die door de trainer vastgesteld zijn
 • Loopt wedstrijden in het clubtenue van Pallas’93
 • Moet voldoen aan de tijdslimieten welke door de trainer gesteld zijn
 • De overeenkomst geldt minimaal voor 2 jaar
 • Bij tussentijdse opzegging moeten de uitgekeerde declaraties van het lopende kalenderjaar worden terugbetaald

Technische voorwaarden:

 • Een 3 km afgelegd in maximaal 9 min. 30 sec.
 • Een 5 km afgelegd in maximaal 16 min. 20 sec.
 • Een 10 km afgelegd in maximaal 33 min. 30 sec.

De vergoeding bestaat uit:

 • Het 1e jaar een volledige vergoeding van de Pallas’93 kledinglijn
 • De daarop volgende jaren een vergoeding van kleding en schoeisel van maximaal € 175,-

Verkeersregelaars

Twee keer per jaar organiseert Pallas'93 een wedstrijd in Hellevoetsluis. Om dit veilig te kunnen doen op de openbare weg is steeds een aantal verkeersregelaars/posters nodig per wedstrijd. Elk Pallaslid is verplicht om eens in de paar jaar een keer te posten bij een wedstrijd.

Voor aanwijzing als poster bij wedstrijden geldt een aantal regels:

 • Elk lid kan aangewezen worden voor het posten bij een wedstrijd. Deze zullen eerlijk worden verdeeld over alle loopgroepen.
 • Een aanwijzing is een verplichting.
 • Een aanwijzing zal geschieden minimaal 3 maanden voor de wedstrijd.
 • Kan de aangewezene niet of wil deze niet, dan kan de aangewezene kiezen uit 2 opties:
  • Afkoop voor € 25,-.
  • Zelf een vervanger zoeken. De vervanger vervult de taak van de aangewezene. De aangewezene krijgt dan ook het vinkje dat hij/zijn zijn taak heeft voldaan.
 • Komt de aangewezene niet opdagen dan kan de afkoop zelfs verdubbeld worden.
 • Vrij van aanwijzing zijn: Trainers, bestuursleden, sponsoren en door het bestuur aangewezen personen die zich bij overige verenigingswerkzaamheden al uitzonderlijk inspannen voor de club.
logo_body_and_soul.png
logo_dennis_postma.png
logo_martinic.png
logo_melinda.png
logo_paul_van_der_leij.png
logo_poldervaart.png
logo_steefit.png
logo_vanhaastert.png
logo_vtti.png
logo_wash_it_carwash.png
logo_wm.png
logo_zuiderwijk.png
Lopers_company-2.png
logo_kinderkoepel_bewerkt.png
logo_body_and_soul.png
logo_dennis_postma.png
logo_martinic.png
logo_melinda.png
logo_paul_van_der_leij.png
logo_poldervaart.png
logo_steefit.png
logo_vanhaastert.png
logo_vtti.png
logo_wash_it_carwash.png
logo_wm.png
logo_zuiderwijk.png
Lopers_company-2.png
logo_kinderkoepel_bewerkt.png